Saariselkä 7/2003

GPS-yksityiskohtia

Matkalla mukana oli Garmin ETrex Vista - laite. Alunperin ajatuksena oli laittaa laite rinkan pohjalle ja käyttää sitä vain "hätätilanteissa" esim. sumussa suunnistettaessa, mutta jossain välissä heräsi ajatus koko reittilokin tallentamisesta. Paristojen riittävyys oli tietysti ongelma, joten mukaan otettiin joka päivälle omat ladatut akut.

Suunnistamiseen laitetta ei tarvittu, ja vaeltaessa käytettiin lähinnä GPS:n matkamittaritoimintoa siten, että tauoilla tarkistettiin siihen mennessä kuljettu matka. Myös "Moving Time"-näyttö osoittautui mukavaksi kertoen liikkeelläoloajan ilman taukoja. Laitteessa on myös ilmapaineeseen perustuva korkeusmittari 1 metrin näyttötarkkudella, mutta tällekään ei käyttöä tuntureilla ollut, koska ranteessa ollut epätarkempi Suunto Advizor ajoi saman asian. Laitteeseen oli etukäteen siirretty autiotupien sijainnit Waypointeiksi, ja pari kertaa tuli loppumatkasta katsottua myös jäljellä oleva matka tuvalle, kun 1:50000 kartoista ei kärsimätön aina nähnyt, onko matkaa vielä 0,5 vai 1,5 kilometriä.

Myöhempää tarkastelua varten kerättin siis reittiloki, koko reissun annettiin tallettua "Active Logiin" 30 sekunnin tallennusvälillä. Vistan "Active Logiin" mahtuu 10000 pistettä, eli ko. tallennusvälillä 83 tuntia. Tiehämpääkin tallennusväliä olisi voinut siis käyttää, mutta 1:50000 retkeilykartasta skannatulle kuvalle ei pienemillä mutkilla olisi ollut merkitystä.

Matkalla tutkittiin siis GPS:n matkamittaria ("Odometer") ja myöhemmin havaittiin reittilokiin tallentuneiden reittien olevan n. 1 km/päivä lyhempiä. En tiedä ihan tarkkaan "Odometerin" toimintaperiaatetta, mutta ilmeisesti se mittaa pienemmätkin mutkat 30 s talletusvälin lokiin verrattuna. Aiemmin olen havainnut 1 sekunnin talletusvälin lokin antavan muutaman prosentin pitempiä lukemia "Odometeriin" verrattuna.

Ladattavat paristot (siis akut) kestivät päivämatkan ajan varsin hyvin, alkupäivinä käytettiin muutama tunti "Battery Saver"-tilaa, mutta tämä todettiin tarpeettomaksi. Lounastauon ajaksi GPS otettiin pois päältä, jolloin päälläoloajaksi jäi 5-7 tuntia jonka jälkeen laitteen paristo-indikaattori näytti vielä 1/2 tai 1/4 latausta.

Vaeltaessa laite kulki rinkan ylätaskussa, eikä tällöin signaalien kanssa ollut ongelmia. Katsottaessa laite ilmoitti tarkkudeksi 5-10 m ja reittiloki oli lähes katkeamaton. Sen sijaan 3. päivänä, kun kuljettiin ilman rinkkaa, GPS oli pikkurepun etupuolen hihnataskussa ja viimeisen tunnin aikana laitteen olessa "Battery Saver"-tilassa signaali oli hävinnyt useita kertoja muutaman minuutin ajaksi.

Reittejä suunniteltiin ja GPS-jälkeä tutkittiin jälkikäteen OziExplorer - ohjelmalla 1:50000 - retkeilykartoista skannatuilla kartoilla. Tähän nettikertomukseen aiottiin laittaa reitit ko. karttojen päälle, mutta se olisi vaatinut julkaisuluvan Maanmittauslaitoksen lisäksi Genimapilta, eikä tuplahintaa haluttu maksaa, joten julkaisuun käytettiin MML:n karttapaikan karttoja. Julkaisulupa MML:ltä viideksi vuodeksi 7 kartalla maksoi 73 eur (ei-kaupalliseen käyttöön). Karttoihin on käsin lisätty avotunturia kuvaava keltainen väri.

Reittilokiin tallentui myös korkeustiedot ja näistä saatiin reitin profiilit. Korkeusmittari kalibroitiin joka aamu kartan antaman korkeuden mukaan. Joinakin päivinä ilmanpaineen vaihtelut aiheuttivat pientä virhettä siten, että päätepisteeseen tultaessa mittari näytti 20-40 m väärin. Nämä korjattiin Excelillä jälkikäteen siten, että ilmanpaineen oletettiin muuttuneen lineaarisesti ajan funktiona. Päivän kokonaisnousu - lukemat on laskettu suoraan reittilokin lukemista, ja ne ovat varmaankin hieman yläkanttiin koska pienet "mittaustarkkuden rajoittuneisuuden" aiheuttamat korkeusvaihtelutkin ovat mukana.Etusivu